Учим днес, за да успеем утре!
11 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, Ден на самоуправлението и Ден на отворените врати в СОУ „Неофит Рилски” 
Под мотото „Успехът зависи от всеки” премина 11 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, който ...


Под мотото „Успехът зависи от всеки” премина 11 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, който в СОУ „Неофит Рилски” бе обявен за Ден на самоуправлението и Ден на отворените врати. С голямо желание и чувство на отговорност възпитаниците на учебното заведение поеха правата и задълженията на педагогическия и непедагогическия персонал и с поведението си доказаха, че могат да работят в екип и да се справят с предизвикателството за един ден да бъдат ръководители и преподаватели.

Желаещите да изпълняват всички длъжности бяха много повече от възможностите, затова бяха наложени критерии, свързани с отличен успех и  активна извънкласна дейност.

В началото на деня, преди първи звънец, в двора на училището Директорът Елена Йорданова символично връчи ключа и правата си на своя заместник за деня Деметра Колчагова от VI А клас. Емоционално, различно и успешно преминаха всички учебни часове, в които зад катедрите застанаха ученици, по коридорите дежуряха ученици и всички дейности се изпълняваха от ученици.

За да се запознаят с учебното заведение, в което предстои да продължат образованието си от следващата учебна година и да почувстват необичайната атмосфера, в училището гостуваха четвъртокласниците от НУ „Св. Паисий Хилендарски”.

В края на деня постоянното и временното ръководство направи равносметка на постигнатото, а изводите бяха, че такъв ден в живота на училището е необходим и трябва да се превърне в традиция.

СОУ" Неофит Рилски" гр. Банско

  УЧЕБНА  2014/2015 ГОДИНА

Петнайсти е, и пак Септември,

и никак той не е обикновен.

Той весел е, макар че е навярно

и най-сериозният,

тоз пръв учебен ден! 

Тържественото откриване на новата учебна 2014/2015 година в СОУ „Неофит Рилски” на 15.09.2014 година в 10:30 часа.

СОУ" Неофит Рилски" гр. Банско
Уебсайт в alle.bg