Учим днес, за да успеем утре!

ПОКАНА

 

В Деня на светите братя Кирил и Методий -  11 май,

СУ” Неофит Рилски”– гр. Банско ще проведе

Ден на отворените врати и Ден на ученическото самоуправление, който ще премине под мотото Успехът зависи от всеки един”.

Всички права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал ще бъдат предоставени на учениците.  Зад катедрите ще застанат ученици, по коридорите ще дежурят ученици, класното ръководство ще бъде поверено на ученици.

Заповядайте в училището, за да усетите духа на ученическото самоуправление.

НОВО!!!
През учебната 2017/2018 година 
СУ"Неофит Рилски"  
 осъществява  прием на ученици в осми клас - 1 паралелка
срок на обучение - 5 години
профил "Предприемачески" с профилиращи предмети:
  • предприемачество
  • информационни технологии
  • география и иконоимка 
  • английски език

Уебсайт в alle.bg